Pěvecké sbory

Pěvecký sbor „ ZPĚVÁČEK „

 

Pěvecký sbor navštěvují 1x týdně děti od čtyř do deseti let.
Seznamují se ze základy a správnými návyky zpěvu jako jsou intonace,
výslovnost a dýchání. Pomocí her rozvíjíme všestrannou hudebnost.
K písničkám lidovým a moderním rádi hrajeme na nejrůznější doprovodné
nástroje - ozvučná dřívka, tamburínky,bubínky, xylofon, zvonkohru
a metalofon.Taneček ke zpěvu je vždy pro děti zpestřením výuky,
stejně jako pohybové ztvárnění písní podle fantazie každého žáčka.
V letošním školním roce můžete naše malé zpěváčky poprvé vidět a slyšet
při příležitosti rozsvěcování vánočního stromu u napajedelské radnice,
na vánočním koncertě a absolvetském koncertě v Klášterní kapli naší školy.

                                                                                      Dáša Kaňovská

Zpěváček
  

Prezentování na akcích školy:

  • vystoupení na Vánočním koncertě a výstavě
  • vystoupení na Promenádním koncertě 1. 6.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pěvecký sbor starších žáků + hudební nauka

Začíná se v letošním roce opět vyučovat. Paní učitelka Lenka Hanáčková se pokusí přesvědčit co nejvíce žáků, že zpívat je prima. Čas ukáže, nakolik se to podařilo. 

HUDEBNÍ SOUSTŘEDĚNÍ  25. - 27.1.2008, podrobné informace viz Společnost přátel ZUŠ RF - Informace

Pěvecký sbor má své jméno

Děvčata po dlouhém přemýšlení a mnoha návrzích došla většinově k názoru, že tím pravým jménem, pod ním chtějí působit, je slovo HeXaM. Pro ty, jimž se zdá být název zvláštní: jedná se o zkratky jmen všech členek sboru. V písmenu X jsou obsažena nejen jména na I, K a S, ale také jména pro všechny budoucí nové členky sboru.

HUDEBNÍ SOUSTŘEDĚNÍ  17.5.2008 - sobotní dopoledne, příprava na Promenádní koncert 1. 6.                                                                             

 

Prezentace na akcích školy:

  • vystoupení na Promenádním koncertě 1. 6.
  • vystoupení na Pěveckém koncertě 2008 5. 6.


    HeXaM