Strunné nástroje

Kytarakyta

V posledních letech se kytarové oddělení školy utěšeně rozrůstá jak do počtu žáků, tak do počtu různých vystoupení. Výuku kytary zde zajišťují pí. učitelka Hana Tomšů a p. učitel Jan Prokop. Vyučuje se především klasická hra na kytaru. Zároveň je položen kvalitní základ doprovodné hře, aby dítě ocenilo využitelnost tohoto nástroje v praxi.
Do výuky se dále zařazuje komorní hra, od 3. ročníku mají žáci možnost navštěvovat kytarový soubor, rockovou kapelu, jazzovou kapelu.. Kytarové oddělení nabízí žákům uplatnění na různých úrovních a zanedbatelná také není finanční nenáročnost při pořizování nového nástroje.

V okresním kole kytarové soutěže se žáci umístili takto:

Pavlína Hradilová…….2.místo  v   0b. kategorii
Miroslav Březík……….2.místo  v   0c.  kategorii
Sylvie Vašinová………2.místo  ve  IV.  kategorii


Školní kolo celostátní soutěže ve hře na kytaru

Soutěže se zúčastnilo 9 dětí ze tříd H. Tomšů a J. Prokopa ve věku od 7 do 13 let. Soutěžící se umístili takto:

bronzové pásmo…bez umístění

stříbrné pásmo…Daniel Németh, Adéla Wozarová, Filip Wozar

zlaté pásmo…......Zuzana Otradovcová, Tereza Kuncová

zlaté pásmo s postupem do okresního kola…............Pavlína Hradilová

                                                                                          Miroslav Březík

                                                                                          Sylvie Vašinová

Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresním, popřípadě krajském kole.