Flétnový soubor

Soubory zobcových fléten působí v naší škole dva. Jeden jako soubor v rámci učebních osnov povinný pro všechny žáky na zobcovou flétnu od 3. ročníku.
Druhý soubor je výběrový a jeho výuka probíhá jako komorní hra.
Na veřejných akcích vystupuje pod názvem Flétnové kvarteto ZUŠ R. Firkušného Napajedla.
Toto kvarteto ( podle potřeby i v rozšířené verzi ) se aktivně podílí na akcích školy i na místním kulturním dění ( např. několik ročníků Svatováclavských večerů, v poslední době dvojí účinkování na Svatováclavských koncertech ( v roce 2004 a 2005 ) ve spolupráci s profesionálními hudebníky z Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín.

Flétnový souborPan učitel Petr Verbík se souborem

 

Prezentace na akcích školy:

  • účast v programu Svatováclavských slavností
  • účinkování na Vánočním koncertě a výstavě
  • vystoupení na I. absolventském koncertě
  • vystoupení na Promenádním koncertě 1. 6.