Dechové nástroje

Vyučujeme na tyto dechové dřevěné nástroje:

zobcové flétny, příčná flétna, klarinet, saxofon, hoboj

Dále nabízíme výuku na:

trubku, tubu a další žesťové dechové nástroje.

Vyučující:

  • Václav Maňas
  • Petr Verbík
  • Zdeněk Suchánek
  • Alexandr Kunert
  • Hana Gajdíková
  • Pavol Lieskovský
  • Helena Bartáková

 

Ačkoli hra na sopránovou zobcovou flétnu vypadá zdánlivě jednoduše, tak aby výsledky studia byly trochu "k světu", vyžaduje stejnou píli a zaujatost pro hru jako jakýkoli jiný nástroj. Snad nejdůležitější jsou začátky, kdy dochází k utváření správných návyků při hře. 

Sopránová zobcová flétna má své absolventy, často však stojí na začátku studia dechových nástrojů vůbec. Podle fyzického vývoje dítěte (tvar rtů, růst zubů atd.) učitel usoudí, zda je schopno přejít na jiný dechový nástroj. Při volbě respektuje přání dítěte.

V naší ZUŠ má dlouholetou tradici výuka dřevěných dechových nástrojů. S příchodem pana učitele Kunerta můžeme nbídnout i výuku nástrojů žesťových.  

          

          Pan učitel Maňas s žákem Tomášem Krejčou

       P. uč. Maňas a Tomáš Krejča

 

             Pan učitel Zdeněk Suchánek s žákyní V. Pechovou

P. uč. Suchánek a Eliška Pechová