Plán akcí

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

 

Termíny akcí budou průběžně aktualizovány a akce doplňovány.

V závorkách jsou uvedeni pedagogové, odpovědní za průběh akce.

Za výtvarné projekty odpovídají pedagogové VO.

Fotografie z akcí viz Fotogalerie.

Září

 3. 9.   Začátek školního roku

 5. 9.   Informativní schůzka rodičů a dětí PHV. 15.30 hod., sál ZUŠ

           ( L. Hanáčková )

22. 9.  Soustředění TÁBOROVÉHO  UFO  ORCHESTRU, 8.30 - 11.30 hod.

           ( P. Strašáková, A. Kunert, I. Kosová, D. Kaňovská, L. Hanáčková )

27. 9.  TÁBOROVÝ KONCERT pro veřejnost, 16.00 hod., pod kostelními

           schody, při špatném počasí v tělocvičně II. ZŠ

           Táborové koncerty pro I., II. ZŠ Napajedla - 3x

27. 9  Svatováclavský průvod - účast  ( P. Verbík )

 

Říjen

19. 10.  Krajský akordeonový seminář a prezentace  ( P.Strašáková )

 

Listopad

13. 11. Vystoupení v knihovně ( D. Kaňovská )

20. 11. Výlet za zvířátky - třídní besídka žáků pí. učitelky Lenky Hanáčkové

            a pí. učitelky Evy Hanáčkové

27. 11. Třídní besídka žáků p. učitele Zdeňka Suchánka

            Podzimní besídka pro důchodce - Husova ul., ( H. Tomšů, P. Verbík )

28. 11. Podzimní besídka pro důchodce - DPS Kalvárie, 14.30 hod.

            ( I. Kosová, L. Hanáčková )

 

Prosinec

      -      Výstava výtvarného oboru v prostorách městského úřadu

  4. 12.  Třídní besídka žáků ze třídy pí. uč. Lenka Květákové

  5. 12.  Třídní besídka žáků ze třídy pí. uč. Ivy Kosové

  7. 13.   Třídní besídka a koncert žáků a paní učitelky V. Davidové

12. 12.  VÁNOČNÍ KONCERT A VÝSTAVA  v Klášterní kapli

             ( E. Hanáčková,  L. Hanáčková )

     -       Vánoční vystoupení v Jalubí ( J. Mareček )

     -       Vánoční vystoupení v Babicích ( H. Gajdíková, A. Kunert, L. Květáková)

     -       Vánoční vystoupení v Halenkovicích ( P. Strašáková )

     -        Vánoční vystoupení v Pohořelicích ( P. Verbík )

     -        Vánoční vystoupení ve Spytihněvi ( P. Verbík )

14. 12.   Zájezd na WEST SIDE STORY do zlínského divadla ( P. Strašáková )

              informace viz  Společnost přátel ZUŠ RF Napajedla

 

Leden

16.  1.   Školní kolo celostátní soutěže ve hře na klavír ( L.Květáková )

30.  1.   SETKÁNÍ S HUDBOU - pocta Rudolfu Firkušnému ( P. Verbík )

31.  1.   Školní kolo celostátní soutěže ve hře na akordeon ( P. Strašáková )

25. - 27.  Soustředění akordeonového souboru, pěveckého sboru starších žáků

               a žáků pěveckého oddělení ( P. Strašáková )

 

Únor

  8.  2.  Školní kolo celostátní soutěže ve hře na housle ( D. Kaňovská )

11. 2.  Třídní besídka žáků ze třídy pí. uč. V. Davidové

13. - 14. 2. Účast žáků na OK celostátní soutěže ZUŠ, obor klavír ( I. Kosová )

                   porota ( L. Květáková )

19. 2.   Besídka žáků ze třídy p. uč. Jana Prokopa

21. 2.   Muzikantská návštěva v MŠ Topolná ( P.Strašáková, L. Hanáčková )

            Muzikantská návštěva v MŠ Bílovice ( P. Strašáková, L. Hanáčková )

            Muzikantská návštěva v MŠ Babice ( D. Kaňovská, P. Lieskovský )

25. 2.   Besídka žáků ze třídy p. uč. Alexandra Kunerta

26. 2.   Třídní besídka žáků ze třídy p. uč. Z. Suchánka

27.  2.   Školní kolo celostátní soutěže ve hře na kytaru ( H. Tomšů )

28.  2.   Okresní kolo celostátní soutěže ZUŠ - akordeony, ZUŠ RF Napajedla

             ( P. Strašáková, L. Hanáčková )

 

Březen

     -        Absolventské přehrávky

11. 3.     Návštěva v II. ZŠ Napajedla, hodina hudební výchovy ( D. Kaňovská )

12. 3.     Malý koncert pro ZŠ Bílovice ( L. Hanáčková )

14. 3.     Krajské kolo celostátní soutěže, Kroměříž - klavír, účast ( I. Kosová )

18. 3.     Okresní kolo celostátní soutěže, Zlín - housle, účast ( L. Hanáčková )

              porota ( D. Kaňovská )

19. 3.     Besídka žáků ze třídy pí. uč. Hany Tomšů

25. 3.     Besídka žáků ze třídy pí. uč. Evy Derliové

27. 3.     Krajské kolo celostátní soutěže, Rožnov pod Radhoštěm, akordeony

              účast, porota ( P. Strašáková )

 

Duben

  2. 4.    Okresní kolo celostátní soutěže, Luhačovice - kytara ( H. Tomšů,

             J. Prokop )

  8. 4.    Účast na konferenci o školství, Uherský Brod ( E.Sláma, L. Hanáčková )

  9. 4.    Krajské kolo celostátní soutěže, Zlín - housle ( L. Hanáčková )

             Muzikantská návštěva v MŠ Žlutava (J. Mareček)

             Muzikantská návštěva v MŠ Napajedla ( Z. Suchánek, J. Prokop )

10. 4.    Muzikantská návštěva v MŠ Komárov ( D. Kaňovská )

17. 4.    Školení učitelů HN, PHV - Ostrava - Orlová  ( D. Kaňovská )

18. 4.    Vystoupení na vernisáži v Napajedelském muzeu k výročí města

             ( L. Hanáčková )

19.4.     Soustředění CM Maková a jazzového souboru ( J. Mareček, A Kunert )

 

22. 4.    Besídka žáků ze třídy pí. uč. Petry Strašákové

24. - 25.  4.   Konfrontace - návštěva průběhu soutěže ve hře na keyboardy

                     ( P. Strašáková )

25. 4.    Muzikantská návštěva v MŠ Spytihněv ( P. Verbík )

             Muzikantská návštěva v MŠ Pohořelice ( H. Tomšů )

             Muzikantská návštěva v MŠ Halenkovice ( A. Kunert )

28. 4.    Besídka žáků ze třídy p. uč. Václava Maňase

29. 4.    Besídka žáků ze třídy pí. uč, Lenky Květákové

30. 4.    Besídka žáků ze třídy p. uč. Petra Verbíka

 

Květen

 1. - 2. 5. Ústřední kolo celostátní soutěže ZUŠ, Teplice ( P. Strašáková s žákyní

               Veronikou Kovalčíkovou)

6.  5.     I. a II. dopolední koncert pro mateřské školy ( L. Hanáčková )

7.  5.     III. dopolední koncert pro mateřské školy

             Dopolední koncert pro Základní speciální a praktickou školu Otrokovice

7.  5.     I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT A VÝSTAVA, Klášterní kaple, 17.00,

              ( D. Kaňovská, P. Verbík )

7.  5.     Zpívání u pomníků - Kalvárie, náměstí ( E. Hanáčková, H. Bartáková)

10. 5.     Akordeonové školení v Ostravě ( P. Strašáková )

14. 5.     II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT A VÝSTAVA, Klášterní kaple, 17.00

              ( I. Kosová, J. Prokop )

17. 5.     Soustředění pěveckého sboru HeXaM a žáků pěveckého oddělení

              ( L.Hanáčková, E. Hanáčková )

              Soustředění CM Maková a jazzového souboru ( J. Mareček, A Kunert )

              Vystoupení ke svátku maminek v ZŠ Babice ( L. Květáková )

26. - 30. 5.    Zápis do hudebního oboru ZUŠ   ( L. Hanáčková )  

30. 5.     Besídka žáků ze třídy pí. uč. Heleny Bartákové, Veroniky Davidové,

              Evy Hanáčkové, Pavola Lieskovského

 

Červen

 1. 6.      PROMENÁDNÍ KONCERT, den otevřených dveří s výstavou

              14.00 - 18.00 je otevřena škola, v 18.00 začíná koncert na schodech

              napajedelského kostela ( L. Hanáčková )

2. - 6. 6.     Postupové zkoušky

 5. 6.      PĚVECKÝ KONCERT 2008  - Klášterní kaple, 17.00, ( E. Hanáčková )

25. 6.     Vyřazení absolventů, 16 hod., sál školy ( H. Tomšů, J. Mareček )

 

Červenec

13. - 20. 7.    HUDEBNÍ TÁBOR ( informace viz Společnost přátel ZUŠ RF )

 

Srpen