Akordeonový soubor

SOUSTŘEDĚNÍ 25. - 27. 1. 2008, Sovín u Boršic - podrobněji viz Společnost přátel - Informace

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Paní učitelka Petra Strašáková vede Akordeonový soubor mladších dětí a akordeonový orchestr, který spolupracuje i s žáky jiných oddělení: dechového a keyboardového.


malii.jpg

   

Prezentace na akcích školy:

  • Děti z obou souborů spojily své síly a ze školního kola postoupily v národní soutěži ZUŠ do okresního kola a odtud do kola krajského v Rožnově pod Radhoštěm, 27. 3. 2008.
  • Vystoupení na promenádním koncertě 1. 6.

    Akordeonový soubor získal 1. místo v krajském kole!!!! Blahopřejeme!