Rudolf Firkušný

Rudolf Firkušnýse narodil 11. února 1912 v Napajedlech.
Po smrti otce roku 1915 se
matka s Rudolfem a jeho sourozenci Marií
a Leopoldem odstěhovali do Brna.
Třetí Rudolf se zde začal učit hrát na klavír.
Od dětství až do dospělosti se na jeho uměleckém růstu podílely takové osobnosti jako Vilém Kurz, Leoš Janáček, Josef Suk nebo Otakar Ostrčil.
V roce 1923 poprvé hrál s Českou filharmonií,
roku 1926 jej poprvé ocenila hudební Vídeň. Následovala šňůra
koncertů a zahraničních turné. Před II. světovou válkou, aby se vyhnul koncertování v Německu, odešel do Francie a poté do USA.
Tam se mu během krátké doby podařilo nemožné – dokázal se prosadit mezi klavírní elitu jako byl Horowitz, Rachmaninov, Rubinštejn atd. Do vlasti se vrátil jako sólista
roku 1946 na Pražské jaro. Politická situace mu znemožnila zůstat, a proto odcestoval zpět do USA. Během dalších čtyřiačtyřiceti let procestoval svět. Svým hluboce procítěným klavírním projevem a virtuozitou si získával posluchače. Měl dar předávat své muzikantské poselství komukoli, i laik poznal, že u klavíru nesedí řadový umělec, ale člověk s podmanivým kouzlem osobnosti. Na koncertní pódia vlasti se vrátil teprve v roce 1990.
Dostalo se mu řady poct a ocenění. Právem. Po celý život byl hrdý na své češství
a vždy propagoval hudbu našich hudebních skladatelů, i když se jeho vlast chovala  k němu odmítavě. Zemřel po boji se zákeřnou nemocí 19. července 1994 ve Staatsburgu, stát New York, v kruhu svých nejbližších.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   Taťána a Rudolf Firkušní

   (Napajedelské noviny, únor 2007, L.Hanáčková)

   Rudolf Firkušný, fenomenální český a světový klavírista, byl už před II. světovou válkou donucen opustit svou vlast. Vracel se jen jako host, o kterém se nebylo vhodné zmiňovat v médiích. Navštěvoval maminku a svou sestru Marii Kasíkovou v Přerově.

   Při těchto návštěvách se seznámil s půvabnou mladou ženou Taťánou Nevolovou. Firkušný, zralý muž a světoběžník, a krásná Taťána, která byla o 33 let mladší, se vzali na přerovské radnici v roce 1965. Slavný klavírista našel partnerku, která ho doprovázela na cestách a byla mu velkou oporou. Narodily se jim dvě děti - Veronika a Igor. Oba dodnes mluví dobře česky. Sama Veronika má dvě děti a pracuje v New Yorku, Igor je počítačovým odborníkem v Bostonu.

   Po roce 1989 se Taťána i Rudolf Firkušní několikrát vrátili do vlasti. Navštívili i rodné město Firkušného Napajedla. Přes vysoký věk byl pan Firkušný plný života. Zaskočila jej však zákeřná nemoc a 19. 7. 1994 zemřel.

   Jeho paní jej přežila o 10 let, ale vzhledem ke svému věku zemřela mladá, šedesátiletá. Podle přání jsou manželé pohřbeni na Ústředním hřbitově v Brně.

11. 2. 2007 by se Rudolf Firkušný dožil 95 let.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V pondělí 10. září 2007 v 11.00 hod

na čestném pohřebišti

Ústředního hřbitova v Brně - Heršpicích

se koná pietní slavnost

uložení tělesných ostatků

světoznámého klavírního virtuóza

RUDOLFA  FIRKUŠNÉHO

a jeho paní

TATIANY NEVOLOVÉ FIRKUŠNÉ

------------------

Večer následuje koncert

Pocta Rudolfu Firkušnému

    Besední dům, 10.9. 2007 v 19.30 hod.

Účinkují: Jan Vojtek, Igor Ardašev, Jan Jiraský, Renata Ardaševová - klavír

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pietního aktu se zúčastnili vedle zástupců města Napajedel Mgr. Emil Sláma, Lenka Hanáčková, Iva Kosová, Lenka Květáková - foto viz Fotogalerie.

Rudolf Firkušný in memoriam

Morava má také svů j Slavín – místo na brněnském Ústředním hřbitově, kde jsou vedle Leoše Janáčka pohřbeni další velikáni naší kultury, vědy a jiných významných oborů lidské činnosti. Od 10. září 2007 jsou zde oficiálně uloženy ostatky Mistra Rudolfa Firkušného a jeho paní, Taťány Nevolové – Firkušné. Za účasti zástupců magistrátu města Brna, Janáčkovy akademie múzických umění, filharmonie a dalších hostů, za přítomnost televizních kamer a rozhlasových reportérů, se uskutečnil pietní akt, kterého se zúčastnili i zástupci Napajedel. Delegaci Městského úřadu v Napajedlích vedla paní starostka Ing Irena Brabcová, delegaci učitelů Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla pan ředitel Mgr. Emil Sláma. Významnějšího rodáka, čestného občana, naše město nikdy nemělo. Dlouhá léta tento věhlasný klavírista, jehož nazývali „básníkem klavíru“, žil v exilu. Nevěřil, že se někdy legálně vrátí na pódia v rodné zemi. Přesto se mu jeho sen splnil po roce 1989. Kdo si pamatuje na jeho návštěvu a koncert v Napajedlích, nikdy nezapomene.
Silná osobnost za klavírem, úžasný člověk v civilním životě. S paní Firkušnou po boku tvořili harmonický pár a určitě se nemalá část jejich souladu, přívětivosti a skromnosti přenesla na jejich děti – Igora a Veroniku. Setkání s nimi při pietním aktu bylo dojemné. Splnili přání svých rodičů a uložili jejich ostatky v Brně. Měli radost, že v Napajedlích na jejich otce i maminku nezapomínáme. Slíbili, že při příležitosti návštěvy své tety v nedalekém Uherském Hradišti navštíví i Napajedla a zúčastní se slavnostního pojmenování a otevření Koncertního sálu Rudolfa Firkušného – současné Klášterní kaple. Ze strany radnice je to osvícený krok. Potvrdí, že občané Napajedel si umí vážit svého slavného krajana a všeho, co za svého života vykonal pro českou hudbu a kulturu vůbec.


                                                   L. Hanáčková, článek pro Napajedelské noviny