Přípravné oddělení

Přípravná hudební výchova

Je určena začínajícím hudebníkům. Vyučování probíhá hravou a nenásilnou formou odpovídající věku dětí.

 1. pololetí

2 vyučovací lekce: rozvíjení hudebních předpokladů (rytmus, intonace, zpěv ….), základy notopisu, vlastnosti tónů atd.

 2. pololetí 1 vyučovací lekce: pokračování v prohlubování muzikantských dovedností a teoretických znalostí.
 

 

Přípravná nástrojová instruktáž

Začíná až ve 2. pololetí, kdy jsou děti seznámeny se základy hudební nauky a jejich rytmické i intonační schopnosti se rozvíjejí.

Probíhá ve skupinkách po 2 – 4 dětech. Děti se učí  správnému zacházení s nástrojem a základům hry na nástroj. Projevují se jejich předpoklady pro hru na zvolený nástroj.

Na konci školního roku vykonají postupovou zkoušku do 1. ročníku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  • Od února budou děti přiděleny k jednotlivým pedagogům na zvolené hudební nástroje. V prvním lednovém týdnu dostanou do sešitků podrobné informace. Od 1.2.2008 budou navštěvovat jednu hodinu přípravné hudební výchovy a jednu hodinu hry na nástroj.

 

  • V měsíci červnu absolvují žáci přijímací zkoušky do 1. ročníku, a to v časech svých vyučovacích hodin na hudební nástroje, v týdnu od 2. do 6. 6. 2008.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vystoupení dětí PHV na VÁNOČNÍM KONCERTĚ 12.12.2008

Děti z pondělní skupiny PHV nacvičily dvě písně s vánočním a zimním námětem, které zpívaly za doprovodu paní učitelky Lenky Květákové. Nebyly to písničky jednoduché. Děti to však zvládly, jejich soustředění na koncertě bylo obdivuhodné. Třetí píseň - koledu - zazpívaly za doprovodu dětí skupiny středeční. Ty nejdříve ( při zpěvu kamarádů ) dostrojily vánoční stromeček, který zdobil scénu a potom se chopily Orffových nástrojů - rolniček, zvonkoher, bubínků atd. Přestože některé z dětí byly přímo "hozeny do vody"  (zastoupily nemocné muzikanty), zvládly hru ve svém "orchestru" také. Sice některým narušoval rytmus pocit zodpovědnosti a pokukování do obecenstva, ale bylo to přece jen jejich první vystoupení.

Pochvala patří dětem a poděkování rodičům za spolupráci. Han.

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

II. pololetí 2007 / 2008 - od února 2008

Vyučování PHV - pondělí 13.55 - 14.40

                            středa  13.05 - 13.50

Vyučování bude probíhat střídavě v učebně hudební nauky nebo v sále školy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------