Smyčcové nástroje

HousleJsou vyučovány tyto nástroje: housle, viola, violoncello, kontrabas.

Učitelé:

  • Lenka Hanáčková
  • Dagmar Kaňovská
  • Josef Mareček

Míša Dostálková, 2. ročník

Základním nástrojem ve skupině smyčců jsou housle.

Nebojte se houslí! Je to starobylý nástroj s krásným hlasem a trpělivost a pracovitost včetně kapky nadání pro hru se každému bohatě vrátí.



Pí. uč. Kaňovská s částí houslového archívu                                                               Pí.učitelka Dáša Kaňovská pečuje o archív houslí velmi pečlivě a svědomitě.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Krajské kolo celostátní soutěže ve hře na housle, 9.4.2008, Zlín

 

RADKA KAŇOVSKÁ získala vynikající 2. místo !

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Okresní kolo celostátní soutěže ve hře na housle, 18.3.2008, Zlín

 

1. místo získala v 0. kategorii RADKA KAŇOVSKÁ a postupuje do krajského kola, 9. 4. 2008, Zlín

2. místo v 0. kategorii získali

MÍŠA DOSTÁLKOVÁ,  KRYŠTOF PSOTKA

3. místo v 0. kategorii získala TEREZKA MARČÍKOVÁ

3. místo v 1. kategorii získala MARCELKA TRVAJOVÁ

2. místo v 5. kategorii získaly

KLÁRKA STRAŠÁKOVÁ, BARČA ŠURANSKÁ

Gratulujeme a přejeme stále rostoucí radost z hraní na housličky!

Poděkování patří i jejim učitelům: paní učitelce Dáši Kaňovské, Lence Hanáčkové, panu učiteli Josefu Marečkovi; za klavírní doprovod pí. učitelce Lence Květákové.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Školní kolo celostátní soutěže ve hře na smyčcové nástroje, 8. 2. 2008

 

1. ročník - ve ZLATÉM PÁSMU se umístila:

Tereza Marčíková - postupuje do okresního kola ve Zlíně

                  - ve STŘÍBRNÉM PÁSMU se umístili:

Alexandra Rusňáková, Alice Minaříková, Daniel Kisza, Kamila Kiszová

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ročník - v BRONZOVÉM PÁSMU se umístili:

Natálie Cziroková, Ondřej Šamša

               - ve ZLATÉM PÁSMU  se umístili a postupují do okresního kola: 

Marcela Trvajová, Radka Kaňovská, Michaela Dostálková

----------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ročník - ve ZLATÉM PÁSMU se umístil:

Kryštof Psotka - postupuje do okresního kola ve Zlíně

                 - ve STŘÍBRNÉM PÁSMU se umístil:

Jaroslav Kolečkář

              - v BRONZOVÉM PÁSMU se umístila:

Kateřina Dujíčková

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ročník - ve ZLATÉM PÁSMU se umístila

Gabriela Paulová

               - ve STŘÍBRNÉM PÁSMU se umístili:

Daniela Loučková, Martina Polášková, Pavel Vagunda

                - v BRONZOVÉM PÁSMU se umístili:

Radim Húsek, Lukáš Plichta

----------------------------------------------------------------------------------------------------

5. ročník - ve STŘÍBRNÉM PÁSMU se umístila

Kateřina Galatíková

              - v BRONZOVÉM PÁSMU se umístil

Vojtěch Vagunda

----------------------------------------------------------------------------------------------------

7. ročník - ve ZLATÉM PÁSMU se umístili:

David Pecha

Barbora Šuranská, Klára Strašáková s postupem do okresního kola 

               - ve STŘÍBRNÉM PÁSMU se umístila:

Kamila Trávníčková

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.ročník/ II. stupeň - ve STŘÍBRNÉM PÁSMU se umístila:

Mariana Hrdinová         

----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.ročník/ I. stupeň - ve ZLATÉM PÁSMU se umístil:

Jiří Krystýn - viola

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Soutěžili žáci pí. uč. Dáši Kaňovské, Lenky Hanáčkové a p. uč. J. Marečka. Do okresního kola postoupili jen ti nejlepší z nejlepších. Gratulujeme jim a přejeme úspěšné vystoupení v dalším kole!

Velké poděkování patří paní učitelce Lence Květákové, která všechny soutěžící trpělivě a obětavě doprovázela.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Návštěva v II. ZŠ Napajedla, hodina hudební výchovy pro 3. třídu paní učitelky Ivy Antonové. Návštěvu zorganizovala pí. uč. Dáša Kaňovská. Žákyně této třídy a současně houslistky Marcelka TRVAJOVÁ a Radunka KAŇOVSKÁ, připravující se na okresní kolo celostátní soutěže, mohly ukázat svoje houslové dovednosti spolužákům. Na klavír je doprovodila pí. uč. Lenka Květáková.